Spaar BV

Wil je ook de (onrechtvaardige) Box 3 belasting besparen?

Je hebt de keuze of je spaargeld in box 3 wil aanhouden of dat je dit bedrag als kapitaal in een nieuw op te richten B.V. stort. Dat gaat heel eenvoudig en kunnen wij volledig begeleiden. Dan blijft je spaarsaldo in box 3 beneden de vrijstelling en betaal je daar geen belasting meer. In de B.V. geldt géén fictief rendement. Je betaalt alleen belasting over de winst die je maakt.

Zo werkt het

1. Bepalen vermogen

1. Bepalen vermogen

Samen met jou gaan wij bekijken welk vermogen als kapitaal gestort dient te worden in de BV. Over het algemeen blijft er per persoon € 50.000,- in box 3, dit is het bedrag dat je belastingvrij kunt sparen.

2. Oprichten Spaar BV

2. Oprichten Spaar BV

Vervolgens nemen wij contact op met onze notaris, die gaat dan voor jou de spaar BV oprichten. Hiervoor dien je één keer langs te gaan bij de notaris om de handtekening te zetten. Daarna is de BV opgericht en kunnen de bankrekeningen geopend worden.

3. Storten kapitaal

3. Storten kapitaal

Als de bankrekeningen actief zijn, kun je het bij punt 1 berekende bedrag overmaken van de privé rekeningen naar de zakelijke rekening. Vanaf dat moment zit het vermogen niet meer in box 3, maar in box 2 en betaal je dus vanaf het jaar erop geen vermogensrendementsheffing meer.

4. Jaarlijkse jaarrekening

4. Jaarlijkse jaarrekening

De BV heeft de verplichting om jaarlijks een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting op te stellen. Wij van Reliever stellen deze uiteraard graag voor je op, dit verzorgen wij voor een tarief van €500,- incl. btw. Bij de berekening van het jaarlijkse voordeel zijn deze kosten al in mindering gebracht.

Wat is het voordeel van de Spaar BV?

Op het moment dat je spaart maak je in de meeste gevallen géén rendement. Dan ben je ook géén belasting verschuldigd.
Bij een spaargeld van € 600.000 van fiscale partners, bespaar je jaarlijks € 6.170 belasting uit! Dat is een jaarlijks terugkerend netto voordeel. De B.V. dient wel jaarlijks aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. Die werkzaamheden neemt Reliever helemaal uit handen voor een jaarlijks bedrag van € 500. Na aftrek van deze kosten is het jaarlijkse netto voordeel nog altijd ca. € 5.700! Onderstaand hebben wij bij verschillende spaarbedragen het jaarlijkse netto voordeel berekend, na aftrek van de kosten voor de jaarrekening.

Naast onderstaand jaarlijkse voordeel, bestaat ook nog de kans dat je door het box 3 vermogen te verminderen je recht hebt op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Lees hiervoor ons artikel: klein pensioeninkomen maar toch toeslagen

Jaarlijks voordeel bij fiscaal partners

Spaargeld € 300.000

€ 1.484,-Voordeel per jaar
  • Bij oprichting in 2021 heb je tot en met 2026 al een netto belastingbesparing van € 6.718!

Spaargeld € 400.000

€ 2.879,-Voordeel per jaar
  • Bij oprichting in 2021 heb je tot en met 2026 al een netto belastingbesparing van € 13.695!

Spaargeld € 500.000

€ 4.274,-Voordeel per jaar
  • Bij oprichting in 2021 heb je tot en met 2026 al een netto belastingbesparing van € 20.672!

Spaargeld € 600.000

€ 5.670,-Voordeel per jaar
  • Bij oprichting in 2021 heb je tot en met 2026 al een netto belastingbesparing van € 27.648!

Jaarlijks voordeel zonder fiscaal partner

Spaargeld € 200.000

€ 1.190,-Voordeel per jaar
  • Bij oprichting in 2021 heb je tot en met 2026 al een netto belastingbesparing van € 5.248!

Spaargeld € 300.000

€ 2.585,-Voordeel per jaar
  • Bij oprichting in 2021 heb je tot en met 2026 al een netto belastingbesparing van € 12.223!

Spaargeld € 400.000

€ 3.980,-Voordeel per jaar
  • Bij oprichting in 2021 heb je tot en met 2026 al een netto belastingbesparing van €19.198!

Spaargeld € 500.000

€ 5.375,-Voordeel per jaar
  • Bij oprichting in 2021 heb je tot en met 2026 al een netto belastingbesparing van € 26.173!
Compleet digitale administratie

Bovengenoemde belastingvoordelen zijn op basis van de belastingwetgeving die van kracht is in 2021.

Samen weten we meer