Uitkeringsplan stamrecht

Uitkeringsplan stamrecht

Weet waar je aan toe bent, nu en in de toekomst!

In de meeste gevallen wordt een stamrecht BV opgericht om belastingafdracht uit te stellen en tussentijds rendement te maken. Daarna kan de voorziening worden uitgekeerd in de jaren waarin de belastingdruk het laagste is. Door het opstellen van een uitkeringsplan wordt inzichtelijk gemaakt wat het netto bedrag is wat resteert van de stamrechtuitkering. Voor het optimale resultaat kunnen wij meerdere scenario’s doorrekenen.

Reliever helpt je graag met het opstellen van een financieel plan om jouw financiële toekomst in kaart te brengen. Hiervoor willen we dan ook graag alles van jou en eventueel je bedrijf weten voor een optimaal plan dat volledig naar wens is.

Direct inzicht in de kosten van onze dienstverlening?

Vul de offertecalculator in en ontvang direct een samenwerkingsvoorstel op maat in je mail.

Ga naar de offertecalculator

Uitkeringsplan stamrechtvoorziening

€ 575,-excl. btw
  • Voorbespreking op ons kantoor of telefonisch
  • uitkeringsplan van de stamrechtvoorziening(en)
  • Bespreking van het uitkeringsplan op ons kantoor
  • Een persoonlijk en op maat advies

Wanneer starten met de stamrechtuitkering?

Er is namelijk een grote mate van vrijheid in het uitkeren van de stamrechtvoorziening op het moment dat de stamrechtgerechtigde dit wenst. Er geldt wel een einddatum waarop de voorziening uiterlijk moet ingaan, dit is bepaald in de stamrechtovereenkomst. In de regel staat daar de leeftijd van 65 jaar genoemd. Het is toegestaan om uiterlijk in het jaar dat de stamrechtgerechtigde de AOW-leeftijd bereikt, te starten met uitkeren. Vervolgens mag dat een levenslange uitkering zijn, maar de voorziening mag eveneens in een tijdelijke periode (van bijvoorbeeld 10 jaar) worden uitgekeerd. De uitkering mag echter ook al starten vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Het hangt van enkele persoonlijke factoren af welke keuzes hierin financieel het slimste zijn. Daarentegen kunnen andere wensen belangrijker zijn dan de financieel slimste oplossing. Wij noemen hieronder enkele factoren:

Belastingschijf, ZVW premie en heffingskortingen

Uiteraard is dat de belastingschijf waarin de uitkering belast is. Tegenwoordig is dat niet de enige maatstaf, omdat de heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn en een afbouw kennen. Verder is er over de stamrechtuitkering Bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Voor deze bijdrage geldt een maximumbijdrage inkomen. Het kan gunstig zijn om hier bij het uitkeringsplan rekening mee te houden.

De belastingdruk wordt tevens bepaald door het overige (pensioen-)inkomen in het desbetreffende jaar. Daarnaast is het overige box 1 inkomen van belang, bijvoorbeeld de aftrekpost voor de eigen woning.

Sabbatical / vroegpensioen

Het is tevens mogelijk de stamrechtuitkeringen in een overbruggingsjaar te benutten. Bijvoorbeeld als je graag een aantal jaren eerder wilt stoppen met werken voordat je pensioeninkomen ingaat. Bovendien is het mogelijk de stamrechtvoorziening als aanvulling te zien in een periode dat je bij je huidige werkgever een afbouwperiode afspreekt. Je kunt dan bijvoorbeeld twee dagen minder werken en het netto-inkomen wat je daarmee verliest aanvullen van het stamrechtkapitaal.

Met een persoonlijk uitkeringsplan weet je hoe de uitkeringen netto uitvallen na rekening te houden met de persoonlijke andere inkomsten voor de komende periode. Verder kunnen we bijvoorbeeld twee scenario’s naast elkaar leggen om te zien in welk plan je netto het meeste overhoudt van de stamrechtvoorziening. Dat kan in veel gevallen een netto verschil maken dat oploopt tot enkele duizenden euro’s. Mr. Drs. Julian Langkemper LL.M RB CFP® en Sebastiaan Hasselman CFP® zijn als financieel planner in staat om jouw wensen goed te inventariseren en een deskundig financieel advies te geven over wat voor jouw situatie passend is.

Een uitkeringsplan kunnen wij opstellen voor bovenstaand tarief. Hierbij inbegrepen zijn een inventarisatiegesprek, het uitwerken en opstellen van het uitkeringsplan en het bespreken van de uitkomst. Indien nodig vergelijken wij 2 scenario’s. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Samen weten we meer