Actievoorwaarden 2020

Tijdelijk ontvang je als nieuwe relatie een vaste korting op het tarief voor de jaarstukken voor de Stamrecht/Pensioen BV. De actie houdt in dat wij de jaarrekening opstellen voor een vast laag tarief vanaf € 295,- excl. btw (in plaats van € 375,- excl. btw). Deze tijdelijke actie is alleen geldig tot 1 mei 2020 in respons op de mailing, waarop de navolgende voorwaarden cumulatief van toepassing zijn:

  • Het tarief van € 295 excl. btw heeft alleen betrekking op de werkzaamheden voor het jaarwerk van een BV waarin een stamrechtvoorziening aanwezig is. Voor een vennootschap waarin een pensioenvoorziening aanwezig is bedraagt het actietarief € 445 excl. btw. De volgende werkzaamheden zijn in dit tarief niet inbegrepen: salarisadministratie, aangifte inkomstenbelasting en advisering;
  • Het basistarief is van toepassing indien er niet meer dan 50 mutaties (bankmutaties + effectenmutaties) per boekjaar zijn in de vennootschap;  
  • De schriftelijke opdracht aan Reliever B.V. of Reliever Den Haag B.V. omvat ten minste drie boekjaren, anders vervalt de korting en is het reguliere tarief van toepassing;
  • Je wordt vóór 1 mei 2020 voor het eerst klant bij Reliever B.V. of Reliever Den Haag B.V. Beide vennootschappen heetten voorheen Cournot Financieel Noord B.V. en Cournot Financieel Zuid B.V., de genoemde voorwaarden zijn derhalve ook van toepassing op deze voormalige bedrijfsnamen;
  • De oplevering van de jaarstukken zal in het 2e halfjaar volgend op het boekjaar plaatsvinden;
  • Het behandelen van fiscale vraagstukken en het geven van adviezen zijn bij het genoemde tarief niet inbegrepen;
  • Deze kortingsactie is niet te combineren met eventuele andere acties.

Deze actievoorwaarden zijn enkel van toepassing op stamrecht en pensioen bv’s.

Vragen

Voor aanmelden, meer informatie, vragen en opmerkingen kun je contact met ons opnemen.